TOMAX -  Mục tiêu định hình đường đi của doanh nghiệp là đem lại GIÁ TRỊ  cho xã hội, đưa lại công bằng cho NGƯỜI TIÊU DÙNG bằng cách : Kết nối xưởng sản xuất và người  tiêu dùng cuối cùng trong chuỗi ứng dụng sản phẩm.

Chính sách đại lý , nhà phân phối hay đơn vị liên kết sẽ có những mức chiết khấu cơ bản khác nhau: 

- Tùy theo mức độtạo giá trị tốt cho khách hàng mà sẽ có phần trăm chiết khấu tốt. 

Tất cả đều vì 1 mục tiêu Giá trị tạo đến cho cộng đồng và hưởng xứng đáng công sức bỏ ra trong chuỗi giá trị , hài lòng của khách hàng và nhận được thù lao xứng đáng. 

Mức chiết khấu sẽ phụ thuộc vào giá trị đơn hàng, tối đa lên 50% ( với khách hàng Chọn lọc, tiềm năng và có cùng tầm nhìn như TOMAX ) 

Đơn vị liên kết giới thiệu sẽ có mức chiết khấu phù hợp, tối đa 30% để bảo vệ đại lý nhà phân phối,tối thiểu cũng 15%

Tất cả sẽ có mức cơ chế rõ ràng và rành mạch , bảo vệ từng tệp khách hàng riêng biệt

Thứ tự ưu tiên : Nhà Phân phối - Đại lý - Thợ thầu - Đơn vị liên kết 

Mọi quá trình tạo ra Giá trị sản phẩm , luôn luôn đặt lợi ích của Khách hàng cuối cùng lên đầu tiên ! 

Đó là định hướng mục tiêu của TOMAX xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển. 

Văn phòng đại diện : 25/33/33/ Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Hotline : 0967704088 ( 0896680855)